تشریح سیاستگذاری‌های دولت در حوزه غلات و آرد و نان

تشریح سیاستگذاری‌های دولت در حوزه غلات و آرد و نان
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح دولت برای ساماندهی زنجیره غلات، گندم و نان را از سایر کالا‌ها متفاوت دانست.
منبع خبر : iribnews.ir