هشدار کارشناسان درباره وقوع سیل‌های فاجعه بار در کالیفرنیا

هشدار کارشناسان درباره وقوع سیل‌های فاجعه بار در کالیفرنیا
محققان دریافتند که تغییرات آب و هوایی احتمال وقوع سیل بی سابقه در ایالت کالیفرنیای آمریکا را دو برابر می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir