مدرسه تلویزیونی ایران؛ دوشنبه - جدول ۹۶

مدرسه تلویزیونی ایران؛ دوشنبه - جدول ۹۶
جدول زمانبندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ۲۷ دی ماه منتشر شد.
منبع خبر : iribnews.ir