تصویر پرماجرای سفرای انگلیس و روسیه

تصویر پرماجرای سفرای انگلیس و روسیه
مأموریت سفیر انگلیس در تهران با یک دیدار آغاز شد؛ دیدار با همتای روس که روز‌های پایانی مأموریت خود در تهران را می‌گذراند.
منبع خبر : iribnews.ir