ادعای سخنگوی سازمان ملل در خصوص ازادی باقر و سیامک نمازی

ادعای سخنگوی سازمان ملل در خصوص ازادی باقر و سیامک نمازی
استفان دوجاریک مدعی شد باقر نمازی ایران را ترک کرده و سیامک نمازی نیز آزاد شد.
منبع خبر : yjc.news