تعقیب پنهانی یک ناوهواپیمابر انگلیس توسط زیردریاییهای چین

تعقیب پنهانی یک ناوهواپیمابر انگلیس توسط زیردریاییهای چین
روزنامه اکسپرس در گزارشی مدعی شد که دو فروند زیردریایی هسته ای چین یک فروند ناوهواپیمابر انگلیس را که در حال حرکت در آبهای دریای جنوبی چین بود، مخفیانه تعقیب کردند.
منبع خبر : mehrnews.com