بررسی تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در جلسه هیئت دولت

بررسی تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت بعد از ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir