بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی

بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی
معاون سوادآموزی مدیرکل شهرستان‌های استان تهران بر همکاری نهادها، دستگاه‌های اجرایی و همکاران فرهنگی برای پوشش حداکثری و کیفیت بخشی به فعالیت‌های سوادآموزی تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir