ضرورت تکمیل مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری دورود

ضرورت تکمیل مرکز شماره ۲  کانون پرورش فکری دورود
مرکز فعلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دورود فضای مناسبی برای خدمات دهی به این قشر مهم جامعه ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir