سهراب مرادی در یکضرب مدال برنز گرفت

سهراب مرادی در یکضرب مدال برنز گرفت
سهراب مرادی در حرکت یکضرب رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک به مدال برنز رسید.
منبع خبر : mehrnews.com