اوقات شرعی سیزدهم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی سیزدهم آذرماه در سمنان
امروز شنبه، سیزدهم آذرماه، بیست و هشتم ربیع الثانی، چهارم دسامبراست.
منبع خبر : iribnews.ir