پایان مهلت انتقال حساب شرکت‌ها به حساب واحد خزانه

پایان مهلت انتقال حساب شرکت‌ها به حساب واحد خزانه
مهلت شرکت ها برای انتقال حساب خود به حساب واحد خزانه داری کل کشور به پایان رسید.
منبع خبر : iribnews.ir