اولین جمعه بازار صنایع دستی زهک افتتاح شد

اولین جمعه بازار صنایع دستی، فرهنگی، هنری و اصناف شهرستان زهک امروز افتتاح شد.
منبع خبر : yjc.news