دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ویژه رئیس جمهور ترکمنستان

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ویژه رئیس جمهور ترکمنستان
سردار بردی محمداف معاون رئیس جمهور ترکمنستان که به عنوان نماینده ویژه در راس هیئت مقدماتی دیدار آتی رئیس جمهور این کشور به تهران سفر کرده است، شامگاه امروز با دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir