اوقات شرعی بیست و پنجم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم مرداد ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و پنجم مرداد ماه، هجدهم محرم، شانزدهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir