درآمد‌های نفتی کجا می‌روند؟

درآمد‌های نفتی کجا می‌روند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس، بر لزوم اتخاذ تدابیری از سوی دولت برای ملموس شدن درآمد‌های نفتی در زندگی مردم تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir