تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس

تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس
در چهارمين دوره مراسم يادها و نام ها از 51 اثرپژوهشي، 140 كتاب سندي و 40 كتاب صوتي رونمايي شد.
منبع خبر : iribnews.ir