تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه

تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهر کرمانشاه یک ضرورت است که به صورت جدی دنبال می‌شود.
منبع خبر : yjc.news