ایران از آتش‌بسی که منجر به صلح یمن شود حمایت می‌کند

ایران از آتش‌بسی که منجر به صلح یمن شود حمایت می‌کند
رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران از آتش‌بسی که منجر به صلح کامل و رفع واقعی محاصره اقتصادی ظالمانه بر ضد ملت یمن شود، حمایت می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir