وقوع انفجار و آتش سوزی در نزدیک فرودگاه ژنو سوئیس

وقوع انفجار و آتش سوزی در نزدیک فرودگاه ژنو سوئیس
منابع رسانه ای از وقوع آتش سوزی در نزدیک فرودگاه ژنو سوئیس به علت انفجار در مرکز پذیرش پناهجویان خبر دادند.
منبع خبر : mehrnews.com