سفیر ایران درجمهوری آذربایجان با دبیرکل تراسیکا گفتگو کرد

سفیر ایران درجمهوری آذربایجان با دبیرکل تراسیکا گفتگو کرد
­سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان روز گذشته با آست آساوبایف دبیر سازمان تراسیکا ( کریدور حمل و نقل اروپا، قفقاز و آسیا ) در باکو دیدار و گفت و گو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir