وحید مومنی سرپرست کمیته داوران کاراته شد

وحید مومنی سرپرست کمیته داوران کاراته شد
با حکم رئیس فدراسیون کاراته، برای دومین بار در ده ماه گذشته، وحید مومنی به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب و معرفی شد.
منبع خبر : mehrnews.com