تلاش شورای نگهبان برای رعایت دقت در بررسی صلاحیت ها

تلاش شورای نگهبان برای رعایت دقت در بررسی صلاحیت ها
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: بررسی صلاحیت‌ها با دقت و به صورت متقن، برای شورای نگهبان یک اصل است.
منبع خبر : iribnews.ir