بیمه سلامت رایگان سه دهک پایین کشور

بیمه سلامت رایگان سه دهک پایین کشور
عین‌اللهی، وزیر بهداشت گفت: ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سه دهک پایین کشور از امروز بدون پرداخت حق بیمه به صورت رایگان بیمه سلامت می‌شوند.
منبع خبر : mehrnews.com