آغاز اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»

آغاز اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: دولت در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تا کنون اقدامات مهمی را انجام داده تا اجرای آن در سال ۱۴۰۱ با قوت آغاز شود.
منبع خبر : iribnews.ir