برای ادامه روند صعودی اصلاح مورد نیاز است

برای ادامه روند صعودی اصلاح مورد نیاز است
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: انتظار داریم شاخص کل کمی اصلاح داشته باشد و یا درجا بزند. این اصلاح ممکن است تا محدوده ۱ میلیون ۴۰۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.
منبع خبر : yjc.news