لزوم اصلاح ۷۴۰۰ سازه‌ تقاطعی در سطح کشور

لزوم اصلاح ۷۴۰۰ سازه‌ تقاطعی در سطح کشور
سخنگوی صنعت آب گفت​ بيش از ۷۴۰۰ سازه‌ تقاطعی در سطح کشور نياز به بهسازی و اصلاح دارد.
منبع خبر : iribnews.ir