کاهش هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی با حضور نماینده حقوقی در دادگاه‌ها

کاهش هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی با حضور نماینده حقوقی در دادگاه‌ها
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: نماینده حقوقی هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی را کاهش می‌دهد و با کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاران بیشتری برای فعالیت در اقتصاد کشور ترغیب می‌شوند.
منبع خبر : iribnews.ir