آغاز اردوی پنج روزه تیم فوتبال ذوب آهن در تهران

آغاز اردوی پنج روزه تیم فوتبال ذوب آهن در تهران
تیم فوتبال ذوب آهن اردوی خود را در پایتخت بر پا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir