تذکر کتبی مجلس به دولت (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹)

تذکر کتبی مجلس به دولت (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۹)
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال تذکر کتبی به دولت در صورت اجرا نشدن طرح بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی خبر داد. در قانون بودجه ۱۴۰۱، سازمان برنامه مکلف بوده بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی را برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور راه اندازی کند. موضوعی که تاکنون محقق نشده است. همکارم معززی و گزارشی در این باره ...
منبع خبر : iribnews.ir