آغاز ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن

آغاز ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت : ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور شروع شده است و زمین دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کردیم.
منبع خبر : mehrnews.com