گشت ارشاد مسئولان راه اندازی شود

گشت ارشاد مسئولان راه اندازی شود
البرز- امام جمعه فردیس گفت: علاوه بر نظارت بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه، باید گشت ارشاد مسئولان به صورت محسوس و نامحسوس راه‌اندازی شود.
منبع خبر : mehrnews.com