پاک تراشی، زخمی عمیق در جنگل‌های هیرکانی

پاک تراشی، زخمی عمیق در جنگل‌های هیرکانی
جنگل‌های هیرکانی قدمت بسیار زیادی دارند و مانند کارخانه عظیم تصفیه هوا هستند، اما متاسفانه ۱۲ هکتار از عرصه این منطقه پاک تراشی شده که زخمی کهنه از دوران جنگ جهانی دوم است و همچنین دیگر مناطق این جنگل در دوران اخیر تخریب شده است.
منبع خبر : iribnews.ir