پخش مستند «عصر» قبل از اخبار ساعت 22 شبکه 3

مستند «عصر» که روایتی از دستگیری عوامل نفوذی به تجمع معلمان در تهران است؛ امشب قبل از اخبار ساعت 22 از شبکه سه پخش می شود. 
منبع خبر : iribnews.ir