پول بلیت چند پرواز داخلی به مسافران برگشت داده شد

پول بلیت چند پرواز داخلی به مسافران برگشت داده شد
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از استرداد مبالغ اضافه دریافتی به مسافران توسط درگاه اینترنتی فروش بلیط پروازهای داخلی خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir