خبر زخمی شدن پسر مولوی عبدالحمید صحت ندارد

خبر زخمی شدن پسر مولوی عبدالحمید صحت ندارد
برخی اخبار منتشر شده مبنی بر سوءقصد به فرزند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان صحت ندارد.
منبع خبر : yjc.news