نان غنی شده به چه نانی گفته می‌شود؟

نان غنی شده به چه نانی گفته می‌شود؟
در حال حاضر نان غنی شده، در سراسر کشور در دسترس مردم قرار دارد.
منبع خبر : yjc.news