ثبت چک در صیاد

ثبت چک در صیاد
چند روزی از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد، قانونی که قرار است بسیاری از مشکلات این بخش را به حداقل برساند.
منبع خبر : iribnews.ir