صلح و سازش پرونده اختلاف ملکی ۴ میلیارد تومانی در اردبیل

صلح و سازش پرونده اختلاف ملکی ۴ میلیارد تومانی در اردبیل
پرونده اختلاف ملکی میان دو خانواده پس از سپری شدن چندسال در محاکم قضایی استان اردبیل، باتلاش کارکنان شعبه سوم شورای حل اختلاف و صلح یاران ستاد ملی صبر شهرستان مشگین شهر، ختم به خیر شد.
منبع خبر : iribnews.ir