از هشدار نارنجي براي شهرهاي شمالي تا ادامه امدادرساني به مناطق سيل زده

از هشدار نارنجي براي شهرهاي شمالي تا ادامه امدادرساني به مناطق سيل زده
سازمان هواشناسي باصدور هشدار نارنجي براي شهرهاي شمالي كشور از احتمال وقوغ سيلاب در روزهاي شنبه،يكشنبه و دوشنبه در اين شهرها خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir