۱۹ هزار میلیارد ریال بدهی کشاورزان خسارت دیده بخشوده شد

۱۹ هزار میلیارد ریال بدهی کشاورزان خسارت دیده بخشوده شد
سرپرست بانک کشاورزی از بخشودگی ۱۹ هزار میلیارد ریال بدهی تسهیلاتی کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه در اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir