دو و میدانی جام کازانوف، چهارمی حمیدرضا کیا

دو و میدانی جام کازانوف، چهارمی حمیدرضا کیا
حمیدرضا کیا در ماده پرش سه‌گام در مسابقات بین‌المللی جام کازانف عنوان چهارم را کسب کرد
منبع خبر : iribnews.ir