خط و نشان رئیس عدلیه برای سارقان و مخلان امنیت مردم

خط و نشان رئیس عدلیه برای سارقان و مخلان امنیت مردم
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با سارقان و مخلان امنیت مردم برخورد می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir